Henrik Ibsens vei

Området

Strandskillet 5 ligger i søndre del av Tromsø sentrum, litt tilbaketrukket fra området som huser store deler av cafè- og utelivet i byen. Utsikten fra boligene viser det meste av byen og fastlandet, og ikke minst hele Strandskillet ned til Strandtorget, Tromsøsundet og Skarven.


Boligene tilhører  Gyllenborg skolekrets, og Gyllenborg Skole som ligger 500m unna.  Sommerlyst skole (Ungdomskole) ligger ca 1,5 km vest for strandskillet. Strimmelen barnehage ligger  500m unna. Trollbakken barnehage 800m unna. Kvamstykket barnehage. Ligger 1,2km unna. Bymyra barnehage ligger 1,5 km unna. Kongsbakken vgs ligger ca 300 m unna.